Các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững

Do nhu cầu phát triển đô thị và công nghiệp – dịch vụ tăng nhanh, quỹ đất ngày càng thu hẹp, đòi hỏi ngành Nông nghiệp phải thay đổi tư duy trong sản xuất, thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong rất nhiều giải pháp, phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi có tính khả thi cao để giải quyết các bất cập liên quan trong tiến trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững cho tương lai.


Nông nghiệp đô thị – hướng đi mới cho sự phát triển của xã hội
Đô thị hóa là quá trình phát triển tất yếu của xã hội hiện nay. Điều này cũng gây ra những hậu quả khá nặng nề như là dân cư tại các thành phố tăng lên quá nhanh do người lao động đổ xô về tìm việc làm, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước… Trong rất nhiều các giải pháp thì phát triển nông nghiệp đô thị được xem là hướng đi tối ưu để giải quyết các bất cập liên quan trong tiến trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững cho tương lai.


Một số loại hình nông nghiệp đô thị được khuyến khích phát triển như là:
– Trồng hoa kiểng, sinh vật cảnh; trồng, chăn nuôi tạo thực phẩm tại chỗ; nông nghiệp công nghệ cao.
– Nông nghiệp phục vụ hoa viên, nhà hàng; nông nghiệp sinh thái, công viên, cây xanh, đô thị; nông nghiệp du lịch nghỉ dưỡng.
Định hướng phát triển nông nghiệp đô thị bền vững
– Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đầu tư vào các mô hình, chuỗi giá trị nông sản dựa vào tình hình thực tế của từng khu vực, từng địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc chế biến nông sản tạo khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường.
– Thể hiện được vai trò quan trọng của người nông dân trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đưa các chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản lý nông nghiệp, đưa ra các mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để tạo đầu ra.
– Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, gắn phát triển nông nghiệp với nông thôn mới. Đầu tư phát triển hệ thống chợ bán buôn, bán lẻ, phát triển và hỗ trợ thương mại, nhất là ở các vùng nông thôn hẻo lánh; hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp áp dụng tốt bộ quy chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt và tăng cường quản lý ở khâu chế biến và lưu thông để bảo đảm lương thực, thực phẩm an toàn.
– Thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống thiên tai, giảm các tác động từ môi trường, tăng cường quản lý nước thải nông nghiệp, các biện pháp giảm khí thải nhà kính…
Mặc dù mới chỉ xuất hiện cách đây không lâu song nông nghiệp đô thị là một hình thức phát triển mạnh mẽ rất được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng và áp dụng thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *