Về chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Pueblo, Pueblo là một cộng đồng dành cho việc thúc đẩy tương lai lành mạnh và bền vững của cộng đồng. Kể từ khi thành lập, Pueblo đã liên hệ với mọi người trên thế giới bằng nhiều cách bao gồm các sự kiện giáo dục, các cuộc họp và hội thảo làm vườn. Những nỗ lực này đã tạo ra Orchard Community Egleston, ra mắt vào mùa hè năm 2010. Pueblo vẫn còn rất nhiều trong một giai đoạn xây dựng và tìm kiếm những người năng động để giúp đỡ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thời gian và kỹ năng để cung cấp.